Céljaink, alapszabályunk

Az Adony-környéki borvidék megismertetése a világ borkedvelőivel.

Adonyban és környékén a szőlőtermelői kultúra fejlesztése, ezen belül: régi szőlőfajták megmentése, illetve új szőlőfajták telepítésének elősegítése, a modern borkezelés bevezetése és elterjesztése, a szőlőtermesztés során új, környezetkímélő vegyszerek bevezetésének elősegítése.

A borforgalmazási kultúra fejlesztése: ennek keretében a palackozás bevezetésének népszerűsítése, ízléses palackok, címkék elterjesztésének elősegítése.

A borfogyasztási kultúra elterjesztése: megfelelő borkiválasztás szorgalmazása.

A szőlőtermesztéssel, a borfogyasztással kapcsolatos helyi hagyományok ápolása.

A házi és területi borversenyek megszervezése, azokon való részvétel és lebonyolításban való közreműködés.

Adony város Orbán-napi és Újbor Ünnepének megszervezése.

A falusi turizmus, továbbá az Adonyi Kistérség idegenforgalomba történő bekapcsolásának támogatása.

A tájegység természeti kincsének megóvása. Az adonyi kistérség önkoRmányzataival való együttműködés.

Legenda

Adony már a bronzkortól fogva lakott település, majd a római korban Vetus Salina néven az egykori katonai határvonal, a Limes katonai erőssége. Az itt állomásozó római katonák már foglalkoztak szőlőműveléssel és borkészítéssel is. Kiváló bizonyíték erre a településünk határában előkerült, szőlőinda motívummal díszített, római korból származó oltárkő, melyet Bacchusnak (más néven Libernek) szenteltek. A kő ma is megtalálható szőlőhegyünk központi részén.

Az újkori történelmünkben új lendületet adott a borral való foglalatosságnak a németek betelepítése az 1720-as években. A többnyire a Dunán érkező (Donauschwaben) német telepesek felélénkítették a szőlő- és borkultúrát, magukkal hozták a Szent Orbán védőszent iránti tiszteletet, ünnepkört.

Borrendünk krónikájában az 1993-as év az első meghatározó mérföldkő, mikor is 3-4 főből álló baráti társaság egy közös poharazgatás közben felvetette az első borverseny megrendezésének gondolatát. A gondolatokat tettek követték, így 1994. május 27-én került megrendezésre az első borverseny az adonyi kistérségben. Érdekesség, hogy az első versenyen 67 bormintával neveztek a gazdák. A többnyire szekszárdi borászok által bírált borok között nem született aranyérem. Ez arra sarkallta a szervezőket, hogy tovább folytassák a munkát, a további borversenyek mellett szakmai kirándulást, különböző tanulást célzó összejöveteleket kezdtek szervezni. Ebből a pár fős csapatból alakult meg 1998-ban az Adony környéki Szent Orbán Szőlő- és Borbaráti Egyesület.

2006-ban az akkori elnökség a további szakmai fejlődés érdekében borrenddé alakulásra tett javaslatot a tagságnak, melyet a nagy többség el is fogadott. Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony néven folyattuk tovább a szakmai munkát, 2007-ben pedig felvételt nyertünk a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségéhez is.

Napjainkban a borrend tagsága mintegy 60 fő létszámot tesz ki. Szokásos éves rendezvényeink közé tartoznak: Gazdanap, Szent Orbán nap, Koccintás (Magyar Bor- és Pezsgő Napja), Kistérségi Borverseny, Újbor Ünnep és Hálaadás, Márton-napi Újbor Mustra, János-napi Boráldás, Szakmai kirándulás az ország borvidékeire.

Legnagyobb ünnepünk a Szent Orbán Hegyünnep, melyet minden évben, a május 25-éhez közelebb eső szombaton tartunk. Ezen részt vesznek borrendi delegációk is az ország minden részéből, látványos felvonulással ünnepélyessé téve a rendezvényt.

Tovább

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony alapszabálya szerint kistérségi jelleggel működik.

Működési területünk ennek megfelelően a korábbi adonyi kistérség településeit fedi le, azaz:

Adony, Iváncsa, Perkáta, Kulcs, Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz, Szabadegyháza.

A szőlőtermesztés, a borkultúra és a turizmus szempontjából azonban kiemelt jelentőséggel az Adonyhoz tartozó Szőlőhegy bír. A környezetéből látványosan kiemelkedő Szőlőhegy egy közel 8 km hosszú löszhát vonulat, amely nagyjából a Dunával párhuzamosan fut. Átlagos tengerszint feletti magassága kb. 122 m. A talaját tekintve a magas mésztartalommal rendelkező homokos vályogtalaj a jellemző. Ez a szőlőnövénynek kedvező, de az oltvány kiválasztásánál figyelembe kell venni az alany mésztűrő képességét!

A Szőlőhegy 76 hektáros területén, a teljes zártkerti részen (Szőlőhegy és Diós-dűlő) kb. 730 db ingatlan (helyrajzi szám) található. Nincsenek tehát nagy egybefüggő szőlőültetvények, nincsenek nagyvállalkozó borászok, hanem családi kisbirtokok, hobbi pincék, nyaralók jellemzik a területet. A szőlőtermesztés és borászat itt hobbi, de azt hatalmas szenvedéllyel, odaadással, és annak igényével végzik, hogy a létrejövő produktum az ország bármely borversenyén megállja a helyét.

A Szőlőhegy fő nevezetessége a Szent Orbán kápolna.


Az adonyi Orbán-kápolnáról szóló első írásos forrás az 1805. évi Canonica Visitatio, mely lényegében elrendeli a kápolna megépítését, illetve a következő Canonica Visitatio 1818-ban, mely már azt rögzíti, hogy a kápolna 1811-ben megépült. „Az 1805-ös Canonica Visitatio kapcsán, Milassin püspök kívánságára a Promontoriumban Szt. Orbán kápolna épült… …a jámbor hívők 1811-ben az említett kápolnát építették. Őket terheli a fenntartás is.” A következő forrásunk ismét a Historia Domus, amelyben Koller János apát- plébános a kápolna 1865. évi felújítását örökíti meg. “A szöllö hegyen Szent Orbán tiszteletére 1812. évben épült kápolna, mellyhez évenként május 25-ét követő vasárnap vezettetik a’ körmenet, miután fedele, tornya és ajtaja egészen összve romlott volt az idő elteltével, ez évben a’ hívek adakozása folytán egészen meg újíttatott, új toronnyal, tetővel és ajtóval láttatott el.” (Historia Domus 1865.)

A szőlőhegyi Szent Orbán-kápolna megépítésétől kezdve napjainkig az adonyi római katolikus egyházközség tulajdonában és kezelésében volt és van. Évtizedeken át a szőlősgazdák önzetlen munkával biztosították az alapvető állagmegóvó karbantartást. A XX. század első felében készült az Orbán-kápolna oltárképe, amely Nárai (Neichl) János, Adonyból származó pap fiatalkori munkája. Az oltárképen Szent Orbán pápa tiarás, pápai keresztes ábrázolása látható, jobbjában a vértanúságot jelképező karddal.

A kápolna kisebb- nagyobb sérülésekkel átvészelte a még a második világháborút is, mely sérüléseket a szorgalmas szőlősgazdák ugyan kijavították, jelentősebb felújításra nem került sor. A fennálló politikai kurzus nem értékelte és támogatta megfelelő módon az egyházi értékek megóvását. Ha ezekről az időkről beszélünk, akkor feltétlenül meg kell említeni Köller Ferenc nevét, ki hosszú évekig, mint az egyházközség világi vezetője sokat tett a kápolna állagának megőrzéséért és a Szent Orbán kultusz fennmaradásáért Adonyban. Saját kezével végzett munkájának, közismert szervező képességének és a művészeti értékek iránti vonzalmának és hozzáértésének is köszönhető, hogy a kápolna ezt az időszakot átvészelte.

Mindezek ellenére a kápolna állapota az 1980-as évek végére oly mértékben leromlott, hogy elodázhatatlanná vált a teljes felújítása. A politikai hangulat enyhülése, a település vezetésének és lakosságának akarata, valamint a településen létrejött „Adonyért Alapítvány” önzetlen anyagi és támogatása, és az időközben megalakult Adony környéki Szent Orbán Szőlő és Borbaráti egyesület összefogása révén 1988–1992 között a kápolna első felújítása megtörtént. A felújítás során a torony, a tetőszerkezet és tető héjalása – az eredeti apatini cseréppel – készült el. A munka részeként a külső és belső vakolat, a kápolna tégla padozata és az összes nyílászáró felújítása is megtörtént. A kápolna oltárának restaurálását az adonyi származású Dombrádi István faszobrász-restaurátor készítette el. A Szent Orbán tiszteletére 1996-ban emelt emlékoszlopot Friedrich Ferenc szobrász- művész tervei alapján Fáskerti István kőfaragó, az oszlopon lévő Orbán szobrot Dombrádi István készítette el. A Szent Orbán- kápolna és a vele szerves egységet alkotó Orbán-emlékoszlop jelenlegi állapotában mindenképpen az adonyi szőlőhegy dísze, hirdetője az évszázados kultusz tovább élésének Adonyban, egyben méltó helyszíne a szőlő- és bortermelő gazdák ünnepeinek és jelentős értékei a városnak.

A Szőlőhegy részei északról dél felé haladva: Bánom, Éles-hegy, Mandula-hegy, Zsidó sor, Tóth-hegy, Öreg-hegy, Kápolna sor, Rác-hegy, Ötprésház, Éles-hegy, Farkaslyuk, Lúdgége, Farkas-hegy, Szent Mihály puszta, Dajai szőlők, Dajapuszta, Diós-dűlő, Radicsa.

Tovább

Az adonyi Szőlőhegy mentén halad végig a Mária Út észak-déli tengelyének egy szakasza.

A Mária Út egy Közép-Európán átívelő zarándok- és turista-hálózat, melynek építése 2006 óta folyik több ország egyesületének és alapítványának kezdeményezésével és összefogásával. Célja, hogy a közép-európai népek Mária-tiszteletére építve összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő történelmi, kulturális értékeket, vallásra való tekintet nélkül.

A Mária Út kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől Budapesten át az erdélyi Csíksomlyóig vezet. Az észak-déli tengely a lengyelországi Czestochowából Budapesten át a bosznia-hercegovinai Medjugorje-ig tart. A két tengely egy keresztet formáz Közép-Európa felett.

Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan, vagy egyénileg is bejárhatók, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpárral is. Az utat útjelzések és táblák jelölik, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes zarándokkalauz is segíti őket. A zarándokok az útvonal bejárása során az állomásokon pecsétet és egyedi azonosítású gyöngyszemet kapnak, amelyből a saját rózsafűzérüket fűzhetik fel az út végére. A közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság mind jelszava lehet a túrának. A túrázónak a kirándulás, sportolás, a helyi értékek megismerésének ígérete lehet vonzó. Aki pedig elkötelezett hívő, elmélyítheti már meglévő ismereteit például a vallási hagyományokról és természetesen egy újabb lelki élménnyel gazdagodhat.

Közép- és Kelet-Európában nincs még egy hasonló méretű zarándokút. Turisztikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű, hiszen a régió legfontosabb útvonalává válhat a zarándokok körében, s eközben Magyarország turizmusát is fellendítheti. A magyar történelemben fontos szerepet betöltő zarándokhelyek, így Mariazell, Sümeg, Esztergom, Máriapócs, Csíksomlyó településeket is összeköti az út, melynek vonalát elsősorban a természet vezeti, távol a forgalomtól. A Mária Utat megjártak ma már úgy tekintenek rá, mint a Kárpát-medence egyik gyöngyszemére.

Tovább

Közelgő eseményeink

Újbor Ünnep és Hálaadás

Adony, Szőlőhegy
2023 október 14 14:00

Nagytanácsi ülés

Adony
2023 október 30 18:00

Előző rendezvények kiértékelése; Következő rendezvények előkészítése: Márton-napi Újbor mustra, János-napi boráldás, Vince-napi pincejárás, Gazdanapi előadók; 2024. évi munkaterv előkészítése; Bejelentések

(XIV.) Márton-napi Újbor Mustra

BÁMHK
2023 november 11 14:00

első: 2009.

Nagytanácsi ülés

Adony
2023 december 11 18:00

Előző rendezvények kiértékelése; Következő rendezvények előkészítése: János-napi boráldás, Vince-napi pincejárás, Közgyűlés és Gazdanap; Nagymesteri tájékoztató a 2023. évben történtekről; Kincstárnoki beszámoló a pénzügyi helyzetünkről; Nagyköveti beszámoló a társborrendi látogatásokról; 2024. évi munkaterv véglegesítése; Bandy Band évzárón való részvétel; Bejelentések

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 nappal ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Információink szerint az adonyi PÁLFAI SZÓDA a holnapi nappal (szeptember 29.) bezár. 😢😔

Borrendünk ezzel egyik legrégebbi és leghűségesebb támogatóját veszíti el.

A jó borhoz mindig a Pálfai Szóda dukált, ha fröccsöt akartunk készíteni.

Köszönjük szépen a sokéves támogatást, eddigi munkájukat, egyben jó egészséget kívánunk!❣️
... RészletekVissza

Információink szerint az adonyi PÁLFAI SZÓDA a holnapi nappal (szeptember 29.) bezár. 😢😔

Borrendünk ezzel egyik legrégebbi és leghűségesebb támogatóját veszíti el.

A jó borhoz mindig a Pálfai Szóda dukált, ha fröccsöt akartunk készíteni.

Köszönjük szépen a sokéves támogatást, eddigi munkájukat, egyben jó egészséget kívánunk!❣️

Hozzászólás a Facebookon

Nagyon sajnáljuk! Köszönjük a sok évi munkátokat,s mindenkinek jó egészséget kívánunk,s minden jót🥰

Köszönjük a munkát és a sulinak adott támogatást

Köszönjük a sok éves munkátokat,a sok önzetlen segítséget,felajánlást .Hiányozni fog az asztalunkról a PÁLFAI SZÓDA!!Nagyon jó egészséget kívánunk!

Akkor tisztán isszuk.

Köszi Nektek! Én csak a Pálfait (szódában) imádtam!!

View more comments

Újbor Ünnep és Hálaadás 2023. ... RészletekVissza

Újbor Ünnep és Hálaadás 2023.

A Szent Rókus Borlovagrend meghívására szombaton részt vettünk a dunaföldvári Szüreti napon. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk és az eső elmosta a délutáni szüreti rendezvényt.
Ennek ellenére a Borbarátok kedve nem tört meg. A finom ebédet követően spontán program kerekedett….ami magába foglalt...pincelátogatást – ahol volt lehetőségünk kuriózum pálinkákat is kóstolni -, Duna parti sétát, városnézést és jó hangulatú beszélgetést.
Borrendünket Májer Béla Krónikás és Lédeczi Gabó borlovagok képviselték.

Köszönjük a meghívást és a szíves vendéglátást!
... RészletekVissza

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége hagyományteremtő céllal megrendezi az I. Borlovagok Borversenyét.
Mellékelem a borverseny felhívást, várjuk a borrendi tagok nevezését
a Szövetség első borversenyére🍀

winesort.eu/wform.php?qid=39
... RészletekVissza

2 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Szombaton a Gróf Vécsey Károly borlovagrend meghívására érkeztünk Soltra. A 9 óriási vendég fogadás után magyaros reggeli étkekkel kápráztattak el minket, hogy ahogy ők mondták, valahogy kibírjuk délig. Frissen sült lángosok, tartalmas rántották, kolbászok, finom pálinkák, és egy 2023-as néró rosé.
A reggeli után felvonulás, jubileumi megemlékezés, és díjátadó következett, ahol borrendi barátunk Gulyás Győző kancellár kapta meg a Pro Vino érdemérmet, melyhez ezúton is gratulálunk neki tiszta szívből.
A borrend alapító tagjaként 20 éve dolgozik a frontvonalban a környék öregbítéséért, és a magyar borért.
A hivatalos programot a borlovag avatás zárta, melyen két új taggal bővül a vendéglátó borrend.
Hogy a helyi borlovagtársak semmit ne bízzanak a véletlenre, több mint 10 üstben készült ebéd a birka pörköltön, pacalon át a halászléig. Igazi terülj terülj asztalkámmal kényeztettek minket.
A kifogástalan ebéd után pedig néhány pincében tettünk látogatást.
A több mint 20 borrend megjelenése is mutatta, hogy Solt jó házi gazda volt, és szívesen megyünk újra bármikor ha megtisztelnek minket invitálásukkal.
Köszönjük a meghívást!

Borrendünket kepviselte:
Nedves Tibor főpohárnok
Boldog Tamás ceremóniamester
... RészletekVissza

A Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend meghívására szeptember 16-án a Felvidékre látogatott borrendi küldöttségünk. Az esztergomi székhelyű borlovagrend Európa egyetlen határon átnyúló borrendje, rendezvényeit egyik évben a magyar oldalon, másik évben a szlovák oldalon tartja. Az idei évben a gyülekező Párkányban volt, ahol a reggelit és a köszöntő beszédet követően buszra szálltunk és elvittek bennünket először Oroszkára, ahol a Hadtörténeti Múzeumban megnéztük a Kárpát-medence legnagyobb harci eszközökből álló magángyűjteményét. A múzeumlátogatás után a következő megállónk az Ipolyságon található István Pince volt. Itt a borrendek áldását követően kitűnő borok kóstolása mellett elfogyasztottuk ebédünket. Ebéd után mentünk a XLI. Honti Kulturális Napok
helyszínére. Itt a borrendek felvonulása és borlovagavatási ceremónia következett, majd a városháza mögött kialakított borudvarban folytatódott a napunk borkóstolással, vacsorával és baráti beszélgetésekkel. Az élményekkel teli nap végén Ipolyságtól Párkányig nótáztunk a buszon. Köszönjük szépen a szervezőknek és a megjelent borlovagoknak a csodás napot!

Borrendünket Schmidt Attila és Enyedi Norbert képviselték.
... RészletekVissza

2 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

"2023. szeptember 9-ére meghívást kaptunk a Darányi Ignác Borlovagrendhez Tassra, éves rendezvényükre. Fülöp Ferencné borlovag képviselte borrendünket. Köszönöm Nagymester úrnak és a borrendi társainak a színvonalas és tartalmas programot! Ismét egy fiatal borrendi tagot avathattunk. Megismerhettük Tass történetét, amelyet Horváth Attila tanár úr ismertetett. Még egyszer köszönöm mindenkinek a baráti fogadtatást." - kaptuk a beszámolót borrendünket képviselő tagunktól. ... RészletekVissza

2023. szeptember 9-ére meghívást kaptunk a Darányi Ignác Borlovagrendhez Tassra, éves rendezvényükre. Fülöp Ferencné borlovag képviselte borrendünket. Köszönöm Nagymester úrnak és a borrendi társainak a színvonalas és tartalmas programot! Ismét egy fiatal borrendi tagot avathattunk. Megismerhettük Tass történetét, amelyet Horváth Attila tanár úr ismertetett. Még egyszer köszönöm mindenkinek a baráti fogadtatást. - kaptuk a beszámolót borrendünket képviselő tagunktól.Image attachmentImage attachment
2 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Vasárnap a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend meghívására részt vettünk az 59. Badacsonyi Szüreti rendezvényen. A vendégfogadást követően az ország leghosszabb szüreti felvonulása Badacsonytomajból indult és Badacsonyba érkezett, melyet rezesbanda, néptáncosok és lovaskocsik kísértek.

Utunk alatt sok kedves emberrel ismerkedtünk meg és finom borokat kóstoltunk, valamint segédkeztünk a szőlőharang cipelésében. A szőlőharang megáldására, a szüreti sokadalom köszöntésére a Badacsonyban felállított színpadon került sor, melyet követően a meghívott borrendek társaságában kellemes ebédet fogyasztottunk el. A borkóstoló során az idei év első újborát, a Csabagyöngyét is megízlelhettük.

Borrendünket Orosz Emese és Orosz Ferenc borlovagok képviselték.
... RészletekVissza

Tisztelt Követőink!

Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, hogy borrendünk alapító borlovagja, az adonyi szőlőhegyi élet egyik meghatározó alakja

Schmidt Ferenc "Ferke"

hosszú betegeskedés után, 83 éves korában elhunyt.

Temetése 2023.09.15-én 13:00 órakor lesz az adonyi temetőben.

Isten nyugosztalja! 🖤
... RészletekVissza

Tisztelt Követőink!

Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, hogy borrendünk alapító borlovagja, az adonyi szőlőhegyi élet egyik meghatározó alakja

Schmidt Ferenc Ferke

hosszú betegeskedés után, 83 éves korában elhunyt.

Temetése 2023.09.15-én 13:00 órakor lesz az adonyi temetőben.

Isten nyugosztalja! 🖤

Hozzászólás a Facebookon

Őszinte részvétem! Nyugodjon békében!

Nyugodjon békében🖤

Őszinte részvétem!

Őszinte részvétem!

Őszinte részvétem!

Őszinte részvétünk az egész családnak! 🖤 🖤

Isten nyugtassa Ferke bácsit! Öszinte részvétünk!

Öszinte részvétünk

Őszinte részvétem !

Őszinte részvétem a családnak, barátoknak! Mi lesz velünk "Nagy Öregek" nélkül...

🕯

Őszinte részvétem a családnak!🖤🙏🖤

Őszinte részvétünk!

Őszinte részvétem!

Őszinte részvétem a családnak.

Őszinte reszvetunk az egész családnak ! 🖤

Nyugodjék békében.

Öszinte részvétünk az egész családnak! Nyugodjon békében!

Őszinte részvétünk az egész családnak! 🖤

Őszinte részvétem a családnak.

Őszinte részvétem!

Őszinte részvétem🖤

Őszinte részvétünk 😥

Őszinte részvétünk az egész családnak 🖤

Borrendünk nevében őszinte részvétem!

View more comments

A Mathiász János Borrend meghívására szombaton részt vettünk a 19. Ballószögi Szüreti Napok rendezvényen. Reggeli fogadtatást követően Kecskemétre látogattunk a felújított Városháza megtekintésére. Ezt követte ebéd és borkóstoló. Délután felvezetéssel vonultunk a Szüreti Rendezvényre, ahol felvonultak a lovas fogatok, elhangzottak az ünnepi köszöntők, láthattunk néptáncos fellépőket (Salina néptáncegyüttest is) és borrendi avatási ceremónia is volt majd folytatódott hajnalig a rendezvény. A programunk vacsorával, borozásal és beszélgetéssekkel folytatódott.
Eseménydús, élményekkel teli napot töltöttünk a Mathiász János Borrend és Hetényi Pincészet szervezésében. Borrendünket Májer Béla Krónikás és Lédeczi Gabó borlovagok képviselték.

Köszönjük a meghívást! 🍇🍷
... RészletekVissza

4 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

"A Promontorium Borlovagrend meghívására szombaton részt vettünk a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Remek program volt négyfogásos ebéddel, felvonulással és 3 új borlovag avatásával." - számolt be a rendezvényről borrendünket képviselő dr. Nagy Éva és Nedves Tibor.

Köszönjük a meghívást! 🍷
... RészletekVissza

A mai napon csodálatos időben csodálatos helyen csodálatos eseménynek lehettünk részesei, ugyanis az adonyi Kis-Duna parton megrendezésre került a 2. Adonyi Halászléfőző Verseny. Borrendünk csapata nem csak a megjelent vendégek borral és páinkával történő kínálásában jeleskedett, hanem a halászléfőzésben is. Főszakácsunknak, Faragó Anti bácsinak köszönhetően a tavalyi harmadik helyezésünket idén második helyezésre cseréltük, így jövőre a győzelem a cél. 😊 A halászlé után csapatunk a zsűrinek az Agárdy házaspár által készített túrógombócot kínált, aminek különdíj volt a jutalma. Köszönjük a szervezők munkáját, nagyon jól éreztük magunkat! ... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

Gratulálok!

Gratulálunk!!

Gratulálok!

Gratulálok!

Gratulálok! 😘

Gratulálok!

Gratulálok !

Gratulálok

Gratulálok!🍷

Gratulálok

Kedves Borlovagtársaim! Sajnos szüreti elfoglaltság miatt ma nem tudtam a csapatot erősíteni, de a jól olajozott gépezet ma is kitűnően működött! Gratulálok a csapatnak!

Gratulálok

Gratulálok 🌸🌺🌳 Szép környezetben jó zene kedves emberek finom illatok !!Várjuk a folytatást 🌸🌺🤩🐟🐟

Jól néz ki ! Egészségetekre!!

ANTIKÁM gratulálok.

A halászléért nagyon irigykedem. (Ma szüreteltünk) 😊😊

View more comments

1 hónappal ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Köszönjük szépen a kedves szavakat, szíves vendéglátást, szép borokat és hogy megismertettél minket azzal a kis csodavilágoddal, aminek elgondolásai szerint boraidat készíted, Luka Enikő ! 😊 ... RészletekVissza

1 hónappal ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

A Noé-Hegyi Szent István Borlovagre vendégei voltunk augusztus 20-án, Székesfehérváron. A megnyitó beszédek után szakmai előadás majd kultúrműsor következett. Ezek után megkoszorúzták az Országzászlót, majd borlovag avatás történt. Ezt vacsora, majd borozgatás és baráti beszélgetés követte.

Jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást!

Borrendünket Nedves Tibor és Vajk István borlovagok képviselték.
... RészletekVissza

Székesfehérvár - Öreghegyi Mulatságon

A Noé – Hegyi Szent István Borlovagrend meghívására augusztus 19-én részt vettünk a Fejér Megyei és Térségi Borrendek, Borbarát Egyesületek találkozóján.

A program a vendégfogadást követően koszorúzással kezdődött. Nagy Benedek: A szőlőműves c. szobrát koszorúztuk meg a Fiskális út-Pozsonyi út körforgalmában. Ez után eljutottunk a Bory várhoz csoportkép készítésre, melyet zenés felvonulás követett a Bory téren felállított színpadra.
A színpadi program keretein belül Tornyai Gábor atya megáldotta az új búzából készült új kenyeret és a bort. Polgármesteri, képviselői, borrendi köszöntőket követte, az Öreghegy Bortermelője 2023 díj átadása, Fejér Vármegye Borverseny 2023 eredményhirdetése, valamint bordalok hangzottak el a Harmonika Duó előadásában.
Az est hátralévő része az Öreghegyi Közösségi Házban folytatódott a Toronyház Pincészet és megyei pincészetek borainak kóstolójával, vacsorával, beszélgetéssel és vigadozással.

Borrendünket Májer Béla krónikás és Lédeczi Gabó borlovag képviselték.

Köszönjük szépen a meghívást, szíves vendéglátást.

„Légy türelmes, légy erős, légy szelíd is!”; „Fontos legyen a mértékletesség!”
... RészletekVissza

A 2023. évi borrendi szakmai kirándulásunkat a Soproni borvidékre szerveztük, ahová a jelentkezések során a tagság 3 nap alatt megtöltötte az 50 fős buszt.

Állomásaink voltak
Pannónia Üzletház Vitn
Luka Pincésze
Winelife Borásza
Gangl Borásza
Taschner Bor- és Pezsgőh

Köszönjük szépen az élményeket! 🍷

Hálás köszönet a fotókért Rácz Lambada Józs!
... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

❤️🎂💞🎂

1 hónappal ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

A Keceli Patachich Gábor Borrend meghívására augusztus 12-én részt vettünk Szüretváró rendezvényükön.

A nap programja az alábbiak szerint alakult.

9.00 Vendégek fogadása, regisztráció a keceli Városi Múzeum pincetermében
9.30 Busz indulása „Tanya Programra” - Helyszín: Pávás tanya
10.00 Tanya program, Szakmai program
13.00 Autóbusz visszaindulása a Városi Múzeumba
14.00 Beöltözés borrendi ruhába
14.10 Közös séta a felvonulás helyszínére
14.30 Felvonulási menet indulása
15.00 Megérkezés a Városháza elé, Borlovagrendek bemutatása, szüreti menet megtekintése
16.00 Színpadi program
17.00 Közös vacsora a Városi Múzeum pincetermében

Borrendünket Vajk István borlovag képviselte.

Köszönjük a meghívást, szíves vendéglátást!
... RészletekVissza

1 hónappal ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

A bajmoki Szent Trifón Borlovagrend 5. születésnapjára érkeztünk 2023. augusztus 12-én.

5 országból 23 borrend képviselette magát a rendezvényen. Remekül megszervezett műsor, jó programok, csodálatos vendéglátás, borlovagok avatása, bor áldás és kóstolás, éjszakába nyúló mulatozás és sok-sok baráti találkozás jellemezte a napot.

Borrendünket Pletser Lajos borlovag és párja Radnó Erzsi képviselte.

Köszönjük a meghívást és a barátságot Karolj Molnar nagymester úrnak!
... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

Köszönöm szépen a kedves szavakat,nékünk is nagy öröm hogy elfogadtatok meghivasunkat és hogy jól éreztétek magatokat.

Jó volt együtt ünnepelni.🍷🍷🙂

Annyira jó volt Veletek...❤️

2 hónappal ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Az idei évben a Soproni borvidékre szerveztünk szakmai kirándulást augusztus 12-én ... RészletekVissza

Továbbiak betöltése

Adonyban forgatott a Gasztroangyal

A kétnapos felvétel eredményeként a műsorban bemutatásra kerül a szőlőhegy és számos helyi recept is

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony meghívására a településre érkezett a népszerű Gasztroangyal stábja, élén Borbás Marcsi műsorvezetővel, hogy elkészítse a televíziós gasztrosorozat egy következő epizódját. A borrend nevében Schmidt Attila nagymester írt egy meghívó-felkérő levelet a műsor készítőinek, melyben komplett műsortervet is ajánlott nekik, ami alapján a szerkesztők érdemesnek tartották bemutatni a kisváros értékeit. A forgatás március 21-22-én két napig zajlott.

Az első napon a szőlőhegy értékei kerültek terítékre. Králl István, a borrend örökös tiszteletbeli nagymestere készítette el ‘sunkás mártogatós’ reggeli ételét, majd mutatta be az adonyi pincesort, borászati hagyományokat. Schmidt Attila pincéjénél Borbás Marcsi megkóstolta a helyi borokat, miközben a nagymester mesélt a borrendjükről. A következő etűdben az adonyi gazdák a talapzatára állították Szent Orbán szobrát, mely a téli időszakban a neki szentelt kápolnában pihen, tavasztól őszig viszont egy három méter magas oszlopról védelmezi a környék szőlőit. Míg a helyi borászok felrakták a szobrot, Kremmer Imre készített egy ‘káposztás vakarékot’ Pletser Lajos présháza előtt. Králl Gabriella, István lánya mesélt arról, hogy a Vetus Salina Kulturális Egyesület hogyan gyűjti a régi recepteket. Ekkorra a borászok visszatértek a nagy munkából és a borospincében megkóstolták a vakarékot. A szőlőhegyi rész zárásaként a stáb meglátogatta a Lédeczi Tanyát, amely a szőlő egy idilli pontján áll. A helyszínen a kis patak mellett  Lédeczi Szilveszter, a tanya tulajdonosa harmonikázott és Králl Gabriella énekelte ‘Az adonyi szőlők alja’ dallamait. A hely Szilveszter családjának a tulajdonában van már generációk óta. Itt Králl Istvánné készített egy hagyományos adonyi sváb receptet, a pompost. Az ételhez természetesen uborkaszósz is készült, hiszen a svábok nagy szószosok.

A forgatás másnapján a stáb Köllerné Terike nénihez látogatott, aki most töltötte be 85. születésnapját. Adonyban és környékén 50 év alatt több, mint 500 lakodalom süteményeit készítette el. Volt olyan közte, amelyre 100 tortánál is többet sütöttek meg. Ezúttal a hájas kifli készítését mutatta be. A folytatásban Tischnerné Tóth Szilvia paprikamagok palántázását mutatta be Marcsinak. Szilvi mindent fejben tart ami a kertben történik, megállás nélkül tervez és jegyzetel. Megmutatta a spájzát és főzési tudományát is. A település értékei közül még a Nagy-sziget és a Duna holtág bemutatása fért a műsoridő kereteibe. Itt ifj. Sebestyén János kalauzolta a forgatócsoportot. Annak idején Ferencz József kedvenc vadászterületei közé tartozott az adonyi sziget, de rajta kívül sok embernek belopta már be magát a szívébe. A beszélgetés során kiderült, hogy az Oscar díjas Saul fia több jelenete is ezen a területen játszódott és sokat segítettek a stábnak az itteni erdészek. A séta végén a pazar erdei környezetben épített kiülőnél Marcsi elővette a becsomagolt pompost és a melléjük gondosan bekésztett adonyi borokat.

Fontos megemlíteni, hogy a szerkesztők a felkínált adonyi látnivalók, programok, érdekes emberek közül azok mintegy tizedét tudták csak a műsorba szerkeszteni, annak időbeli korlátai miatt. A két nap során végig a helyiek gondoskodtak a stáb ellátásáról, az ebédet egyik nap a Pletser Pincénél, másnap Köllerné Terike néninél fogyaszthatták el.