Céljaink, alapszabályunk

Az Adony-környéki borvidék megismertetése a világ borkedvelőivel.

Adonyban és környékén a szőlőtermelői kultúra fejlesztése, ezen belül: régi szőlőfajták megmentése, illetve új szőlőfajták telepítésének elősegítése, a modern borkezelés bevezetése és elterjesztése, a szőlőtermesztés során új, környezetkímélő vegyszerek bevezetésének elősegítése.

A borforgalmazási kultúra fejlesztése: ennek keretében a palackozás bevezetésének népszerűsítése, ízléses palackok, címkék elterjesztésének elősegítése.

A borfogyasztási kultúra elterjesztése: megfelelő borkiválasztás szorgalmazása.

A szőlőtermesztéssel, a borfogyasztással kapcsolatos helyi hagyományok ápolása.

A házi és területi borversenyek megszervezése, azokon való részvétel és lebonyolításban való közreműködés.

Adony város Orbán-napi és Újbor Ünnepének megszervezése.

A falusi turizmus, továbbá az Adonyi Kistérség idegenforgalomba történő bekapcsolásának támogatása.

A tájegység természeti kincsének megóvása. Az adonyi kistérség önkoRmányzataival való együttműködés.

Legenda

Adony már a bronzkortól fogva lakott település, majd a római korban Vetus Salina néven az egykori katonai határvonal, a Limes katonai erőssége. Az itt állomásozó római katonák már foglalkoztak szőlőműveléssel és borkészítéssel is. Kiváló bizonyíték erre a településünk határában előkerült, szőlőinda motívummal díszített, római korból származó oltárkő, melyet Bacchusnak (más néven Libernek) szenteltek. A kő ma is megtalálható szőlőhegyünk központi részén.

Az újkori történelmünkben új lendületet adott a borral való foglalatosságnak a németek betelepítése az 1720-as években. A többnyire a Dunán érkező (Donauschwaben) német telepesek felélénkítették a szőlő- és borkultúrát, magukkal hozták a Szent Orbán védőszent iránti tiszteletet, ünnepkört.

Borrendünk krónikájában az 1993-as év az első meghatározó mérföldkő, mikor is 3-4 főből álló baráti társaság egy közös poharazgatás közben felvetette az első borverseny megrendezésének gondolatát. A gondolatokat tettek követték, így 1994. május 27-én került megrendezésre az első borverseny az adonyi kistérségben. Érdekesség, hogy az első versenyen 67 bormintával neveztek a gazdák. A többnyire szekszárdi borászok által bírált borok között nem született aranyérem. Ez arra sarkallta a szervezőket, hogy tovább folytassák a munkát, a további borversenyek mellett szakmai kirándulást, különböző tanulást célzó összejöveteleket kezdtek szervezni. Ebből a pár fős csapatból alakult meg 1998-ban az Adony környéki Szent Orbán Szőlő- és Borbaráti Egyesület.

2006-ban az akkori elnökség a további szakmai fejlődés érdekében borrenddé alakulásra tett javaslatot a tagságnak, melyet a nagy többség el is fogadott. Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony néven folyattuk tovább a szakmai munkát, 2007-ben pedig felvételt nyertünk a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségéhez is.

Napjainkban a borrend tagsága mintegy 60 fő létszámot tesz ki. Szokásos éves rendezvényeink közé tartoznak: Gazdanap, Szent Orbán nap, Koccintás (Magyar Bor- és Pezsgő Napja), Kistérségi Borverseny, Újbor Ünnep és Hálaadás, Márton-napi Újbor Mustra, János-napi Boráldás, Szakmai kirándulás az ország borvidékeire.

Legnagyobb ünnepünk a Szent Orbán Hegyünnep, melyet minden évben, a május 25-éhez közelebb eső szombaton tartunk. Ezen részt vesznek borrendi delegációk is az ország minden részéből, látványos felvonulással ünnepélyessé téve a rendezvényt.

Tovább

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony alapszabálya szerint kistérségi jelleggel működik.

Működési területünk ennek megfelelően a korábbi adonyi kistérség településeit fedi le, azaz:

Adony, Iváncsa, Perkáta, Kulcs, Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz, Szabadegyháza.

A szőlőtermesztés, a borkultúra és a turizmus szempontjából azonban kiemelt jelentőséggel az Adonyhoz tartozó Szőlőhegy bír. A környezetéből látványosan kiemelkedő Szőlőhegy egy közel 8 km hosszú löszhát vonulat, amely nagyjából a Dunával párhuzamosan fut. Átlagos tengerszint feletti magassága kb. 122 m. A talaját tekintve a magas mésztartalommal rendelkező homokos vályogtalaj a jellemző. Ez a szőlőnövénynek kedvező, de az oltvány kiválasztásánál figyelembe kell venni az alany mésztűrő képességét!

A Szőlőhegy 76 hektáros területén, a teljes zártkerti részen (Szőlőhegy és Diós-dűlő) kb. 730 db ingatlan (helyrajzi szám) található. Nincsenek tehát nagy egybefüggő szőlőültetvények, nincsenek nagyvállalkozó borászok, hanem családi kisbirtokok, hobbi pincék, nyaralók jellemzik a területet. A szőlőtermesztés és borászat itt hobbi, de azt hatalmas szenvedéllyel, odaadással, és annak igényével végzik, hogy a létrejövő produktum az ország bármely borversenyén megállja a helyét.

A Szőlőhegy fő nevezetessége a Szent Orbán kápolna.


Az adonyi Orbán-kápolnáról szóló első írásos forrás az 1805. évi Canonica Visitatio, mely lényegében elrendeli a kápolna megépítését, illetve a következő Canonica Visitatio 1818-ban, mely már azt rögzíti, hogy a kápolna 1811-ben megépült. „Az 1805-ös Canonica Visitatio kapcsán, Milassin püspök kívánságára a Promontoriumban Szt. Orbán kápolna épült… …a jámbor hívők 1811-ben az említett kápolnát építették. Őket terheli a fenntartás is.” A következő forrásunk ismét a Historia Domus, amelyben Koller János apát- plébános a kápolna 1865. évi felújítását örökíti meg. “A szöllö hegyen Szent Orbán tiszteletére 1812. évben épült kápolna, mellyhez évenként május 25-ét követő vasárnap vezettetik a’ körmenet, miután fedele, tornya és ajtaja egészen összve romlott volt az idő elteltével, ez évben a’ hívek adakozása folytán egészen meg újíttatott, új toronnyal, tetővel és ajtóval láttatott el.” (Historia Domus 1865.)

A szőlőhegyi Szent Orbán-kápolna megépítésétől kezdve napjainkig az adonyi római katolikus egyházközség tulajdonában és kezelésében volt és van. Évtizedeken át a szőlősgazdák önzetlen munkával biztosították az alapvető állagmegóvó karbantartást. A XX. század első felében készült az Orbán-kápolna oltárképe, amely Nárai (Neichl) János, Adonyból származó pap fiatalkori munkája. Az oltárképen Szent Orbán pápa tiarás, pápai keresztes ábrázolása látható, jobbjában a vértanúságot jelképező karddal.

A kápolna kisebb- nagyobb sérülésekkel átvészelte a még a második világháborút is, mely sérüléseket a szorgalmas szőlősgazdák ugyan kijavították, jelentősebb felújításra nem került sor. A fennálló politikai kurzus nem értékelte és támogatta megfelelő módon az egyházi értékek megóvását. Ha ezekről az időkről beszélünk, akkor feltétlenül meg kell említeni Köller Ferenc nevét, ki hosszú évekig, mint az egyházközség világi vezetője sokat tett a kápolna állagának megőrzéséért és a Szent Orbán kultusz fennmaradásáért Adonyban. Saját kezével végzett munkájának, közismert szervező képességének és a művészeti értékek iránti vonzalmának és hozzáértésének is köszönhető, hogy a kápolna ezt az időszakot átvészelte.

Mindezek ellenére a kápolna állapota az 1980-as évek végére oly mértékben leromlott, hogy elodázhatatlanná vált a teljes felújítása. A politikai hangulat enyhülése, a település vezetésének és lakosságának akarata, valamint a településen létrejött „Adonyért Alapítvány” önzetlen anyagi és támogatása, és az időközben megalakult Adony környéki Szent Orbán Szőlő és Borbaráti egyesület összefogása révén 1988–1992 között a kápolna első felújítása megtörtént. A felújítás során a torony, a tetőszerkezet és tető héjalása – az eredeti apatini cseréppel – készült el. A munka részeként a külső és belső vakolat, a kápolna tégla padozata és az összes nyílászáró felújítása is megtörtént. A kápolna oltárának restaurálását az adonyi származású Dombrádi István faszobrász-restaurátor készítette el. A Szent Orbán tiszteletére 1996-ban emelt emlékoszlopot Friedrich Ferenc szobrász- művész tervei alapján Fáskerti István kőfaragó, az oszlopon lévő Orbán szobrot Dombrádi István készítette el. A Szent Orbán- kápolna és a vele szerves egységet alkotó Orbán-emlékoszlop jelenlegi állapotában mindenképpen az adonyi szőlőhegy dísze, hirdetője az évszázados kultusz tovább élésének Adonyban, egyben méltó helyszíne a szőlő- és bortermelő gazdák ünnepeinek és jelentős értékei a városnak.

A Szőlőhegy részei északról dél felé haladva: Bánom, Éles-hegy, Mandula-hegy, Zsidó sor, Tóth-hegy, Öreg-hegy, Kápolna sor, Rác-hegy, Ötprésház, Éles-hegy, Farkaslyuk, Lúdgége, Farkas-hegy, Szent Mihály puszta, Dajai szőlők, Dajapuszta, Diós-dűlő, Radicsa.

Tovább

Az adonyi Szőlőhegy mentén halad végig a Mária Út észak-déli tengelyének egy szakasza.

A Mária Út egy Közép-Európán átívelő zarándok- és turista-hálózat, melynek építése 2006 óta folyik több ország egyesületének és alapítványának kezdeményezésével és összefogásával. Célja, hogy a közép-európai népek Mária-tiszteletére építve összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő történelmi, kulturális értékeket, vallásra való tekintet nélkül.

A Mária Út kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől Budapesten át az erdélyi Csíksomlyóig vezet. Az észak-déli tengely a lengyelországi Czestochowából Budapesten át a bosznia-hercegovinai Medjugorje-ig tart. A két tengely egy keresztet formáz Közép-Európa felett.

Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan, vagy egyénileg is bejárhatók, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpárral is. Az utat útjelzések és táblák jelölik, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes zarándokkalauz is segíti őket. A zarándokok az útvonal bejárása során az állomásokon pecsétet és egyedi azonosítású gyöngyszemet kapnak, amelyből a saját rózsafűzérüket fűzhetik fel az út végére. A közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság mind jelszava lehet a túrának. A túrázónak a kirándulás, sportolás, a helyi értékek megismerésének ígérete lehet vonzó. Aki pedig elkötelezett hívő, elmélyítheti már meglévő ismereteit például a vallási hagyományokról és természetesen egy újabb lelki élménnyel gazdagodhat.

Közép- és Kelet-Európában nincs még egy hasonló méretű zarándokút. Turisztikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű, hiszen a régió legfontosabb útvonalává válhat a zarándokok körében, s eközben Magyarország turizmusát is fellendítheti. A magyar történelemben fontos szerepet betöltő zarándokhelyek, így Mariazell, Sümeg, Esztergom, Máriapócs, Csíksomlyó településeket is összeköti az út, melynek vonalát elsősorban a természet vezeti, távol a forgalomtól. A Mária Utat megjártak ma már úgy tekintenek rá, mint a Kárpát-medence egyik gyöngyszemére.

Tovább

Közelgő eseményeink

Nagytanácsi ülés

Adony
2022 december 9 17:00

Előző rendezvények kiértékelése; Nagymesteri tájékoztató a 2022. évben történtekről; Kincstárnoki beszámoló a pénzügyi helyzetünkről; Nagyköveti beszámoló a társborrendi látogatásokról; 2023. évi munkaterv véglegesítése; János-napi boráldás, Bandy Band évzárón való részvétel, Közgyűlés és Gazdanap előkészítése; Bejelentések

János-napi boráldás

Adony, Római katolikus Templom
2022 december 26 09:00

Nagytanácsi ülés

Adony
2023 január 9 18:00

Előző rendezvények kiértékelése; Következő rendezvények előkészítése: Vince-napi pincejárás, Pálinkamustra, Közgyűlés és Gazdanap, Kistérségi borverseny; Bejelentések

Vince-napi pincejárás

Adony, Szőlőhegy
2023 január 21 09:00

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Hívunk-várunk mindenkit december 11-én, a BÁMHK által szervezett nagyszabású Karácsonyi Batyus Bisztró és Gasztropiknik rendezvényre, ahol borrendünk tagjai forraltbor kínálással járulnak hozzá az ünnepre készülők testi-lelki felmelegítéséhez advent 3. vasárnapján! 🎄🌟☃️❄️🍷🥧🦌🙂 ... RészletekVissza

1 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Tegnap, az Öreg-hegyi pincesor egyesület meghívására érkeztünk Ócsára.
A kuriózum pincesoron 13 pince várta a vendégeket, a színpadon pedig egész délutános színes programok kísérték a napot.
A megnyitó után ebéd, majd kötetlen pince látogatások következtek.
Köszönjük a meghívást, és a nagyon szívélyes fogadtatást.
A helyi pince gazdák igen jó vendéglátásról tettek tanúbizonyságot.
Isten tartsa meg jó szokásukat.

Borrendünket képviselte:

László Norbert borlovag
Boldog Tamás ceremóniamester
... RészletekVissza

1 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Tegnap délután az Ordo Vini Venatorum Vadász Borrend Magyarország meghívására a Budakeszi Parkerdő központjába látogattunk, ahol éves rendezvényüket tartották.

A regisztráció és köszöntök után a szabadban közös koszorúzáson vettünk részt és csoportkép készült a megjelent borrendekről. Ezt, immár zárt térben, új borrendi tag avatása követte, majd többfogásos késői ebéd következett, főként vadételekkel.

A nap fénypontja Muck Éva (a húrok királynője) és Jasper Andor kifinomult zenei előadása volt, szenzációsak voltak!

A napot borkóstolással, barátkozással, szakmai konzultációkkal folytattuk zárásig.

Köszönjük a vadász borrend és Héczei Imre elnök-nagymester úr szíves meghívását, vendéglátását! 🍷

Borrendünket Schmidt Attila nagymester képviselte.
... RészletekVissza

1 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Tegnap este az Agárdi Borlovagrend meghívására egy bemutatkozó esten vettünk részt, ahol is a megye legújabb borlovagrendje prezentálta ruházatát, a borrendi mozgalomba való becsatlakozásról alkotott elképzeléseit. A gondolatokat Csóbor Jenő nagymester és Mati Károly mondták el.

A Fejér megyei borrendek küldöttein kívül a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége képviseletében jelen volt Koczor Kálmán elnök-nagymester és Tutor Éva főtitkár is.

Az ismerkedő beszélgetést és köszöntőbeszédeket jó hangulatú borvacsora zárta, amelynek során az agárdi Csóbor Pincészet új- és óborait kóstolhattuk meg.

Köszönjük szépen a meghívást, szíves vendéglátást!

Innen folytatjuk a barátkozást!

Borrendünket Enyedi Norbert, Májer Béla és Schmidt Attila nagytanácsi tagok képviselték.
... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

Gratulálok a kitartó és eredményes munkàtokhoz.🙏🙏🙏👏👏👏👏👏🥇🥇🥇🥇🥇👏👏👏👏

November 25. – Katalin
„Ha Katalin kopog, a karácsony locsog.”
Népi megfigyelések - Különleges névnapok
... RészletekVissza

November 25. – Katalin
„Ha Katalin kopog, a karácsony locsog.” 
Népi megfigyelések - Különleges névnapok
2 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

"Tegnap kellemes őszi időben megtartottuk a Liberália ünnepet Velencén, ahol a Velencei -tavi Szent Benedictus Borlovagrend meghívására vettünk részt. A Fejér megyei borrendek közül a vendéglátókon kívül a móri, a székesfehérvári, az adonyi, az agárdi, valamint távolabbról a tihanyi borrend képviseltette magát. Az ünnepség után finom ebéddel vártak minket a fűtött sátorban, utána nyitott pincék keretében három pincét látogattunk meg. Jó hangulatban telt az este, szokás szerint velünk söpörtek 20:45-kor."- áll Nedves Tibor főpohárnokunk beszámolójában, akit borrendünk borlovagjai közül Májer Béla, Králl István és Vajk István kísértek el.

Köszönjük a meghívást, szíves vendéglátást! 🍷
... RészletekVissza

November 19. – Erzsébet
„Ha Erzsébetkor esik, akkor Karácsonykor is esik.”
Népi megfigyelések - Különleges névnapok
... RészletekVissza

November 19. – Erzsébet
„Ha Erzsébetkor esik, akkor Karácsonykor is esik.” 
Népi megfigyelések - Különleges névnapok

Photos from Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony's post ... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

Gratulálok a rendezvényhez! Köszönöm a meghívást.

Márton napján, november 11-én, pénteken Tatán vettünk részt a helyi Zsigmond Király Borlovagrend megalakulásának 25 éves jubileumi ünnepségén. A Gottwald Hotelben elfogyasztott reggelit és üdvözlő italt követően a tatai várban folytatódott a rendezvény. A nagymesteri köszöntő után Dr. Gödölle Zoltán kardiológus főorvos tartott előadást a bor egészségünkre gyakorolt jótékony hatásairól, majd a Csillag születik című tehetségkutató 2012. évi győztesének, Mészáros János Eleknek műsorát hallgathattuk meg, aki a főorvos úrhoz hasonlóan tagja a helyi borrendnek. Az utolsó előadó Dr. Mikóczy Nárcisz volt, aki a klímaváltozás okozta kihívásokról és az ezekre adható válaszokról tartott előadást a szőlőtermesztés vonatkozásában. A várból egy koccintás erejéig elsétáltunk az Öreg-tó partján álló mintegy 230 éves óriásplatánhoz, amelyet 2014-ben megválasztottak az Év fájának. Erről a fáról nevezték el az itt álló, nemrégiben két Michelin csillaggal elismert Platán Gourmet Étteremet. A koccintás után a város polgármesterének és jegyzőjének vezetésével (akik szintén a borrend aktív tagjai) megtekinthettük a frissen felújított Esterházy-kastélyt. A program zárásaként a Gottwald Hotel éttermében hangulatos cigányzene kíséretében elfogyasztottuk 3 fogásos díszebédünket, amely mellé a helyi gazdák kínálták csodálatos boraikat. Hálásan köszönjük a meghívást és még egyszer gratulálunk a vendéglátóknak a jubiláláshoz és ehhez a fantasztikus rendezvényhez!
Borrendünket Enyedi Norbert nagykövet és Enyedi-Szőke Petra képviselte.
... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

Nagyon szép hely,, Kedvencem .. 🙂

November 11. - Márton
"Amennyiben Márton borús, szürkés tél lesz, ha napfényes, akkor zimankós."
Népi megfigyelések - Különleges névnapok
... RészletekVissza

November 11. - Márton 
Amennyiben Márton borús, szürkés tél lesz, ha napfényes, akkor zimankós.
Népi megfigyelések - Különleges névnapok

Hozzászólás a Facebookon

Süt a nap. De nem baj, mert van még vagy 20 oltvány, amit el kell tenni.😉

Sajnos fázni fogunk mert süt a nap 🥶

Hát ez a liba kacsa lett.

Adonyban akkor zimankós..

View more comments

Dunaújvárosi Hírlap - 2022.11.09. ... RészletekVissza

Dunaújvárosi Hírlap - 2022.11.09.
4 héttel ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

XX. TIHANYI GARDÁLIA

A Vinitores Tychonienses Borlovagrend meghívására érkeztünk szombaton, az ország egyik legszebb környezetébe, Tihanyba.
A három napos rendezvény főnapjára, szombatra, kiváló programmal készülő lovagtársak vártak minket. Üdvözlés, fogadó borok, és pálinkák, majd irány a kikötő, és egy két órás hajóúttal örvendeztettek meg, tízóraival, majd utána a hajón koszorúzással. A partra visszatérve haláldás következett az apátságban, majd a garda hal sütése, a borrendek bemutatása, és kötetlen program volt a nap folytatása.
Az estét díszvacsorával zártuk.
Másnap a Tihanyi halaszlé főző versenyen tátottuk a szánkat, sok borrendi társunkkal újra, ahol sok új barátság köttetett Hajdúböszörménytől Kőszegig.
Szeretnénk a Tihanyi borrend minden tagjának gratulálni a magas színvonalú, precíz, és pontos szervezéshez, és a fesztivál szervezőinek is a kitartó munkájukhoz.
Borrendünket képviselte:
Boldog Tamás ceremóniamester
... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

Örülünk hogy jól éreztétek magatokat!

Borrendünk tegnap a dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend vendégszeretetét élvezhette.
Az idén is megrendezésre került a Márton napi libafuttatás, melynek keretében a Borrend is megtartotta színvonalas rendezvényét.
Megérkezésünkkor Székházukban fogadtak minket, ahol köszönthettük egymást. A köszöntést követően levonultunk már borrendi öltözetben a Rókus Kápolnához, ahol új borlovag került felavatásra. Ezt követően számos pince várt minket, hogy a gazdák megkóstoltathassák boraikat. Megnéztük a híres libafuttatást is, mely a kissé szomorkás idő ellenére sem maradhatott el.
Majd a pince látogatások után, közösen elfogyasztottuk a liba vacsorát, ezt követően pedig elkezdődött a kötetlen, jó hangulatú beszélgetés, szakmázás és persze a nótázás a Székházban.

Köszönjük a szíves vendéglátást és meghívást dunaföldvári barátainknak!

Borrendünket képviselte:

Schmidt Attila-Nagymester
Kurucz Vanda-Borlovag
Pletser Lajos-Borlovag
... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

Isten tartsa meg jokedveteket szokasaitokat egeszségben még nagyon sokáig

1 hónappal ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

Tegnap kora este a csókakői Szent Donát Borrend 17 fős delegációját fogadták borrendi tagjaink a szőlőhegyen.

Bognár Gábor nagymester úr hívott fel korábban minket és érdeklődött arról, hogy 3 napos alföldi kirándulásuk zárásaként megállhatnának-e nálunk pár pohár borra, kis ismerkedésre. Természetesen örömmel vettük a bejelentkezést és szívesen fogadta közel 10 fős csapatunk a vendégeket.

Az érkezést követően László Norbert kínálta pálinkáit a vendégeknek, majd Schmidt Attila nagymester mondott köszöntőt. Ezt követően a Szent Orbán kápolnához sétáltunk, ahol István Krá örökös tiszteletbeli nagymester mutatta be a jelenlévőknek a Szent Orbán kultuszt és a helyi szőlőhegyet.

A program a Pletser Pince , a Schmidt Pince Adony és a Králl-Klein pincék látogatásával és borkóstolassal folytatódott. Közben a perkátai Nedves Tibor és az iváncsai Májer Béla is bemutatta újborait.

A vendégek elköszönése után programunk értékeléssel és a Boldog Pince újborainak kóstolásával zárult.

Köszönjük a csókakői borbarátok érdeklődését tevékenységünk, szőlőhegyünk iránt!

Innen folytatjuk! 🍷
... RészletekVissza

Hozzászólás a Facebookon

Nagyon köszönjük a vendéglátást, nagy élmény volt megismerkedni szebbnél szebb boraitokkal, látni a hatalmas fejlődést a pincék környékén! Szívélyes vendéglátásotok méltó korona volt három napos kirándulásunk végén! Köszönjük az élményt!

Adony a szívünk csücske!❤❤🥂

Köszönjük szépen a vendéglátást, nagyon jól éreztük magunkat!

Mindenki egészségére az Adonyi borokat

1 hónappal ezelőtt
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony

😊 ... RészletekVissza

Október 26. – Dömötör
„Ha Dömötör napján hideg szél fúj, hideg lesz a tél.”
Népi megfigyelések - Különleges névnapok
... RészletekVissza

Október 26. –  Dömötör
„Ha Dömötör napján hideg szél fúj, hideg lesz a tél.” 
Népi megfigyelések - Különleges névnapok

Photos from Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony's post ... RészletekVissza

Borrendünk nem csak hagyományt teremtett 2009-ben a Márton-napi újbor mustra bevezetésével, hanem mára egyik legfontosabb szakmai rendezvényünkké vált, amelyet nem kérdés, hogy minden évben megrendezzünk. Így lesz ez az idén is.

Várjuk elsősorban borrendi tagtársainkat és a bortermelő gazdákat, akik meg kívánják mutatni újboraikat gazdatársaiknak és a meghívott szakértőnknek, aki ezúttal is Font Magdolna borász-laboráns lesz, Soltvadkertről.

Gazdánként 1-2 borminta felkínálására lesz lehetőség, amelyből 1,5 litert kérünk elkészíteni fajtánként.

Találkozzunk november 12-én, 14 órakor az adonyi művelődési ház Lívia termében! 🍷
... RészletekVissza

Borrendünk nem csak hagyományt teremtett 2009-ben a Márton-napi újbor mustra bevezetésével, hanem mára egyik legfontosabb szakmai rendezvényünkké vált, amelyet nem kérdés, hogy minden évben megrendezzünk. Így lesz ez az idén is.

Várjuk elsősorban borrendi tagtársainkat és a bortermelő gazdákat, akik meg kívánják mutatni újboraikat gazdatársaiknak és a meghívott szakértőnknek, aki ezúttal is Font Magdolna borász-laboráns lesz, Soltvadkertről.

Gazdánként 1-2 borminta felkínálására lesz lehetőség, amelyből 1,5 litert kérünk elkészíteni fajtánként.

Találkozzunk november 12-én, 14 órakor az adonyi művelődési ház Lívia termében! 🍷
Továbbiak betöltése

Adonyban forgatott a Gasztroangyal

A kétnapos felvétel eredményeként a műsorban bemutatásra kerül a szőlőhegy és számos helyi recept is

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony meghívására a településre érkezett a népszerű Gasztroangyal stábja, élén Borbás Marcsi műsorvezetővel, hogy elkészítse a televíziós gasztrosorozat egy következő epizódját. A borrend nevében Schmidt Attila nagymester írt egy meghívó-felkérő levelet a műsor készítőinek, melyben komplett műsortervet is ajánlott nekik, ami alapján a szerkesztők érdemesnek tartották bemutatni a kisváros értékeit. A forgatás március 21-22-én két napig zajlott.

Az első napon a szőlőhegy értékei kerültek terítékre. Králl István, a borrend örökös tiszteletbeli nagymestere készítette el ‘sunkás mártogatós’ reggeli ételét, majd mutatta be az adonyi pincesort, borászati hagyományokat. Schmidt Attila pincéjénél Borbás Marcsi megkóstolta a helyi borokat, miközben a nagymester mesélt a borrendjükről. A következő etűdben az adonyi gazdák a talapzatára állították Szent Orbán szobrát, mely a téli időszakban a neki szentelt kápolnában pihen, tavasztól őszig viszont egy három méter magas oszlopról védelmezi a környék szőlőit. Míg a helyi borászok felrakták a szobrot, Kremmer Imre készített egy ‘káposztás vakarékot’ Pletser Lajos présháza előtt. Králl Gabriella, István lánya mesélt arról, hogy a Vetus Salina Kulturális Egyesület hogyan gyűjti a régi recepteket. Ekkorra a borászok visszatértek a nagy munkából és a borospincében megkóstolták a vakarékot. A szőlőhegyi rész zárásaként a stáb meglátogatta a Lédeczi Tanyát, amely a szőlő egy idilli pontján áll. A helyszínen a kis patak mellett  Lédeczi Szilveszter, a tanya tulajdonosa harmonikázott és Králl Gabriella énekelte ‘Az adonyi szőlők alja’ dallamait. A hely Szilveszter családjának a tulajdonában van már generációk óta. Itt Králl Istvánné készített egy hagyományos adonyi sváb receptet, a pompost. Az ételhez természetesen uborkaszósz is készült, hiszen a svábok nagy szószosok.

A forgatás másnapján a stáb Köllerné Terike nénihez látogatott, aki most töltötte be 85. születésnapját. Adonyban és környékén 50 év alatt több, mint 500 lakodalom süteményeit készítette el. Volt olyan közte, amelyre 100 tortánál is többet sütöttek meg. Ezúttal a hájas kifli készítését mutatta be. A folytatásban Tischnerné Tóth Szilvia paprikamagok palántázását mutatta be Marcsinak. Szilvi mindent fejben tart ami a kertben történik, megállás nélkül tervez és jegyzetel. Megmutatta a spájzát és főzési tudományát is. A település értékei közül még a Nagy-sziget és a Duna holtág bemutatása fért a műsoridő kereteibe. Itt ifj. Sebestyén János kalauzolta a forgatócsoportot. Annak idején Ferencz József kedvenc vadászterületei közé tartozott az adonyi sziget, de rajta kívül sok embernek belopta már be magát a szívébe. A beszélgetés során kiderült, hogy az Oscar díjas Saul fia több jelenete is ezen a területen játszódott és sokat segítettek a stábnak az itteni erdészek. A séta végén a pazar erdei környezetben épített kiülőnél Marcsi elővette a becsomagolt pompost és a melléjük gondosan bekésztett adonyi borokat.

Fontos megemlíteni, hogy a szerkesztők a felkínált adonyi látnivalók, programok, érdekes emberek közül azok mintegy tizedét tudták csak a műsorba szerkeszteni, annak időbeli korlátai miatt. A két nap során végig a helyiek gondoskodtak a stáb ellátásáról, az ebédet egyik nap a Pletser Pincénél, másnap Köllerné Terike néninél fogyaszthatták el.